PRAVIDLA MONTESSORI HERNY
·         Pracujeme na koberečku nebo na stole.
·         Aktivity umístěné ve skříňkách kolem stolu se provádějí u stolu.
·         Děti se nejdřív učí pracovat samostatně, mají vlastní pracovní místo a respektují pracovní místa ostatních.
·         Nerušíme se navzájem, tzn. např. obcházíme cizí koberečky, mluvíme potichu, chodíme pomalu.
·         Pracujeme jen s jednou pomůckou. Po skončení práce ji zase dítě nebo dítě s rodičem vrátí ve stejném stavu na            správné místo.
·         Tác nosíme oběma rukama.
·         Pomůcku používá jen jedno dítě, pracuje se jen s jednou pomůckou. Je možné a žádoucí požádat jiného rodiče,            aby dítěti vysvětlil pravidla. Děti často více respektují cizí rodiče.
·         Rodiče postupně ustupují do pozadí a nechávají děti pracovat samostatně, nechají je dělat chyby a neopravují              je, nezasahují do jejich práce, ani do ní nemluví.
·         Pokud chceme pracovat společně, poprosíme o dovolení a respektujeme odpověď.
·         Když chceme s někým mluvit, položíme mu ruku na paži a čekáme, až na nás bude mít čas.
·         Jíme a pijeme jen u stolu.
·         Před jídlem a po jídle si myjeme ruce.
·         Při společné svačince si nosí děti nádobí na stůl samostatně a pak je po sobě uklidí do koše na špinavé nádobí.
·         Když dítě něco rozsype / rozlije, zeptáme se klidně: "Víš, kde je smetáček / hadr?" Úklid nemusí být dokonalý                  (ale uklízí především dítě) a v herně se počítá s tím, že se může něco rozlít / rozbít a rozsypat.
·         Když dítě přespříliš ruší chováním nebo hlukem a není možné se s ním domluvit, je třeba, aby ho rodič odvedl -            to je ale výjimečné řešení.
·         Při práci dětí / v jejich přítomnosti rodiče nepoužívají mobilní telefon.